SCA og St1 satser stort på tallolje i Sverige

Svenske SCA og St1 inngår partnerskap for storskala produksjon av fornybart biodrivstoff fra tallolje. Produksjonen er planlagt på St1s raffineri i Gøteborg og investeringen beregnes til ca. 500 millioner svenske kroner.

Formålet er å etablere en ny fabrikk for produksjon av flytende biodrivstoff fra tallolje med en kapasitet på 100 000 tonn per år. Tallolje er et restprodukt fra tilvirkningen av sulfatmasse ved SCAs fabrikker i Östrand, Obbola og Munksund. SCA bygger i dag ut sin fabrikk i Östrand og fabrikkens produksjon av tallolje kommer til  bli mer enn fordoblet i tiden som kommer.

Forutsatt at alle tillatelser går i orden, vil fabrikken tas i drift ved St1s raffineri i Gøteborg om tre år.

Til sammen har partene tilgang til hele verdikjeden fra råvare til raffinering, distribusjon og omsetning av biodrivstoff til sluttbruker.

– Når vi nå begynner arbeidet med mer raffinerte energiprodukter, er partnerskap med et selskap som kjenner prosessene og markedet svært verdifullt. St1 er et selskap med ambisjon om å jobbe med oss i overgangen til fornybare drivstoff, sier Ulf Larsson, konsernsjef i SCA i en pressemelding.

Pressemelding.