EU-landene enige om revidert fornybardirektiv (RED II)

EU-landene ble i natt enige om nytt fornybardirektiv for perioden etter 2020

De såkalte trialogforhandlingene mellom EU-kommisjonen, rådet og EU-parlamentet fant sted i Strasbourg i går (13. juni) og i natt ble den foreløpige avtalen for revidert fornybardirektiv (RED II) landet. Avtalen innebærer at landene har blitt enige om økt utbygging av fornybar energi opp fra dagens mål om 20 % fornybart i 2020 til 32 % i 2030. I det opprinnelige utkastet fra EU-kommisjonen ble det foreslått et mål på 27 %.

 

Transportsektoren
Ambisjonene for transportsektoren har også økt fra dagens mål om 10 % fornybar energi i 2020 til 14 % i 2030.
  • Første generasjons biodrivstoff basert på matvekster skal begrenses til 2020-nivået (+ 1 %) og ikke under noen omstendigheter overstige 7 % av sluttforbruket til transport på vei og bane.
  • Andelen avansert biodrivstoff og biogass på EU-nivå skal minst være 1 % i 2025 og 3,5 % i 2030.
Biodrivstoff fra matvekster (food-crop biofuels) som palmeolje med høy ILUC-effekt (indirekte arealbruksendringer) skal fases ut gjennom en sertifiseringsprossess som skal settes opp for lav-ILUC biodrivstoff.

 

Neste steg i prossessen 
Den foreløpige avtalen skal nå godkjennes av EU-ministerne og medlemmene av parlamentet (MEPs). Når dette er gjort vil direktivet tre i kraft 20 dager etter at det er publisert. Medlemslandene vil måtte implementere direktivet innen 30. juni 2021.

 

Pressemeldinger: