Preem og Setra samarbeider om fornybart drivstoff

Preem og Setra, et av Sveriges største treindustriforetak har nå etablert et samarbeid for å utrede mulighetene for å bygge et felles produksjonsanlegg for fremstilling av pyrolyseolje, en fornybar olje som kan videreraffineres til biodrivstoff.

Anlegget er planlagt på Kastet sagbruk i Gävle og det forventes å være ferdig i 2021.

Millioner fra Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har bevilget hele 117 millioner svenske kroner til prosjektet. Ved sagbruket er det materialer som er hovedproduktet, men ved tilvirkningen blir omlag halvparten av stokken til restprodukter. Disse restproduktene går i dag bla. til masseindustri, men sagbruket ønsker å utnytte en større andel av ressursene selv.

–Det er helt fantastisk ettersom vi i dagens utvikling med fokus på klimaspørsmål, bærekraft og bioøkonomi ser en mulighet til å skape en merverdi av våre biprodukter, sier Setras adm. dir. Hannela Arvonen i et intervju med SVT.

Den totale potten med klimamillioner som deles ut av Naturvårdsverket er på 174 millioner kroner. Anlegget som er planlagt på Kastet sagbruk er det desidert største prosjektet, og utgjør hele 45 prosent av den totale potten.

Fra sagspon til 25 000 tonn pyrolyseolje

Det planlagte produksjonsanlegget vil omdanne sagspon til pyrolyseolje. Byggestart er forventet i 2019 og anlegget forventes å produsere om lag 25 000 tonn pyrolyseolje årlig. Denne pyrolyseoljen vil videreraffineres ved Preem sitt raffineri i Lysekil.

–Dette er Europas første produksjonsanlegg av pyrolyseolje som kobles til et raffineri. For å klare det nasjonale målet i Sverige om å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren med 70 prosent innen 2030 kreves en rekke tiltak. Vi var derfor umiddelbart interessert da Setra kontaktet oss med sine planer for et anlegg for produksjon av pyrolyseolje. Det er viktig å investere i ulike biodrivstoff og sagspon er en mulighet, sier Sören Eriksson, utviklingsingeniør hos Preem i en pressemelding.

–Sagspon er et biprodukt fra vår trelastproduksjon og produksjon av pyrolyseolje, som deretter kan brukes til biodrivstoff, er i tråd med Setras strategi om å øke verdien og klimanytten til våre produkter. Vi har kjørt prosjektet med pyrolyseoljefremstilling for å finne en partner for kommersiell anvendelse. At Preem nå ønsker å satse på dette anlegget sammen med oss er veldig positivt, sier Hannele Arvonen, adm. dir. i Setra Group.

Samarbeidet med Setra er en del av Preems ambisjon om å produsere 3 000 000 kubikkmeter fornybart drivstoff på raffineriene i Gøteborg og Lysekil innen 2030.

I 2017 ble det omsatt ca. 9 000 000 kubikkmeter drivstoff totalt i Sverige, hvorav 1 900 000 var biodrivstoff (Svensk Petroleum och Biodrivmedel Institutet). Om lag 15 prosent av biodrivstoffet produseres i dag i Sverige mens resten importeres fra andre land.

FAKTA:

Pyrolyse er en prosess der et råstoff raskt varmes opp til høy temperatur slik at de faste materialet fordamper før det kondenseres ned til en væske. Ved hjelp av pyrolyse kan grener, røtter, topper og sagmugg omdannes til bioråolje som kan raffineres til fornybar bensin og diesel.

Kilder:

Pressemelding

SVT