Esso har besluttet ikke å importere palmeolje til bruk i drivstoff i 2019

Esso har sikret tilgang på biokomponenter som vil sørge for at de når innblandingskravet på 12 prosent for 2019 uten bruk av palmeolje, skriver selskapet i en pressemelding.

Stortinget har nylig bedt regjeringen om å utarbeide et forslag for å utelukke biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Disse prinsippene skal inn i neste statsbudsjett og gjelde fra 1. januar 2020. Selv om det varslede forslaget ikke dreier seg om palmeolje spesielt, har det kommet frem at det er et bredt politisk ønske om å redusere bruken av palmeolje i drivstoff.

Esso setter pris på at myndighetene nå tar skritt i retning av en politikk som tar inn over seg den reelle, globale klimaeffekten av biokomponenter. Myndighetsinitierte drivkrefter bør premiere biodrivstoff med høy klimagassreduksjon.

Esso har tidligere kun benyttet palmeolje som er sertifisert i henhold til EUs bærekraftkriterier. Esso erkjenner at dette er en kompleks problemstilling og at det kritiske fokuset på palmeolje i drivstoff har medført usikkerhet og bekymring blant deres kunder, og de responderer nå på denne usikkerheten i markedet.

Kilde: Esso