Kontakt

Styringsgruppe

  • Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge
  • Rune Gjessing, Silva Green Fuel
  • Anders Nyberg, Neste
  • Pernilla Blackenfelt, Adesso Bioproducts
  • Ole-Petter Løbben, Treklyngen